Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
Történetünk
 

Történetünk

A mai Budapest területén a török hódoltság után az első szervezett evangélikus gyülekezet Cinkotán alakult meg 1699-ben, ebben az időben a többi alakuló gyülekezettel együtt Cinkota is a nógrádi esperességhez tartozott.
A Pest megyei egyházak a békésiekkel együtt kiváltak a nógrádi esperességből, és létrehozták a pesti esperességet, 1978-ben megalakult a Pesti Evangélikus Egyház. 1791-ben a zsinat a pesti esperességet kettéosztotta békési és pesti egyházmegyére.
A pesti egyházból- melyben német anyanyelvűek voltak többségben - a 19. század harmincas éveiben önállósodott a magyar és a szlovák nyelvű egyház, és saját lelkészt is választott. Ez a három egyház a kerület engedélyével 1843-ban önálló esperességgé lett, ez a pestvárosi egyházmegye tekinthető a mostani pesti egyházmegye elődjének.
A 20. század negyvenes éveiben az egyházmegyéhez 14 egyházközség tartozott. 1952- ben az új egyházi struktúra kialakításakor a budai gyülekezetek különváltak, s önálló budai egyházmegyét képeztek.
A Pesti Evangélikus Egyházat alkotó 7 gyülekezet 1953- ban, illetve 1957- ben önállósult, és jelenleg a Déli Egyházkerülethez tartozik.
Az 1949-ben még 64 ezer főt számláló egyházmegye az ezredfordulóra a felére csökkent.
Az 1989-ben bekövetkezett fordulat új lehetőségeket és gondokat hozott a gyülekezetek életében. Újra indult a tanítás a nagy múltú Fasori Gimnáziumban, majd visszakaptuk a Deák téri Gimnáziumot is. A Déli Kerület legnépesebb egyházmegyéje mintegy 350 négyzetkilométeres területen éli életét, de a gyülekezetek közelsége és a fraternitás nincs egyenes arányban egymással. Bár a havonkénti lelkész-értekezleteken közel 100%-os a részvétel, mégis ritkán találkoznak egymással a lelkészek és gyülekezetek. Ennek fő oka a felpörgetett fővárosi életforma. A hatalmas szellemi/vallási konkurencia és a konzumáló társadalom közvetlen hatása, nyomulása szűk keretek közé szorítja a gyülekezetek életét. A megmaradásért minden eszközzel harcolnak gyülekezeteink. Vannak, akik a liturgia megújulására, mások az ébresztő igehirdetésre helyezik a hangsúlyt.Van ahol a gyülekezeten belüli kisközösségek (házicsoportok) kialakítására törekszenek, másutt az elesettek, hajléktalanok felé végzett karitatív tevékenységet tartják fontosnak.
Az újszerű próbálkozások között említhetjük a Tamás miséket, a különféle nyitott alkalmakat, szabadegyetemeket, templomi teaházi-kávéházi rendezvényeket, megyei hajókirándulásokat, gyermek és ifjúsági táborokat, valamint a dél-pesti gyülekezetek összefogásával rendszeresen megvalósuló "Pestvér" találkozókat. A létminimumon egyensúlyozó gyülekezetek mellet vannak ígéretes missziói közösségek is.

Győri Gábor esperes

Társoldalak
Aktuális
Elérhetőség
Elnökség
Presbitérium
Közgyűlés
Névtár
Gyülekezetek
LMK
FMK Felügyelői Munkaközösség
Intézmények
Pályázatok
Egyházkerület
Szolgálataink
Rádiómisszió
Könyveink
Egyházzene
Dokumentumtár
Gyülekezeti sajtó
Épített Örökségünk
Ágostai Hitvallás
Evangélikus Örökségünk
Hasznos ugrópontok (linkek)
Pesti Egyházmegye Gyülekezetei
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster