Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
Közgyűlés
2006.10.31.Személyi ajánlások
 

2006.10.31.Személyi ajánlások

PESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
A GYÜLEKEZETEK PRESBITÉRIUMAINAK

B U D A P E S T

**Kedves Testvérek!**

A Pestmegyei Evangélikus Egyházmegye ügyvezető Jelölő Bizottsága (Dr Kéry Lajos, Blatniczky János, Kendeh György) felkéri a gyülekezetek presbitériumát, hogy vitassa meg, és tegyen javaslatot az alábbi - ezideig be nem töltött - egyházmegyei tisztségek betöltésére.

- A Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlésébe egy (1) lelkészi póttag bizottság ajánlása: *Tamásy Tamás*)
- A Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlésébe kettő (2) nem lelkészi póttag (a bizottság ajánlása: Antal Imre angyalföldi presbiter / *Nagy Richárd* pestszentlőrinci presbiter)
- Zsinati nem lelkészi póttagságra egy (1) személy (a bizottság ajánlása: *ifj. Zászkaliczky Pál*) - Informatikai felelős tisztségre egy (1) személy (a bizottság ajánlása: *Tamásy Tamás*)
- Gyűjteményi felelős tisztségre (1) személy (a bizottság ajánlása: *Regősné Zászkaliczky Zsuzsanna*)

Kérjük a **javaslatot írásban** az alábbi címre megküldeni:

**Pesti Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala**
1183 Budapest Kossuth tér 3.
**A levél megérkezésének legkésőbbi dátuma:** 2006. október 31.

**Erős vár a mi Istenünk!** Testvéri szeretettel:
Blatniczky János sk.
Dr. Kéry Lajos sk.
Kendeh György sk.

Társoldalak
2006.06.12. Alakuló ülés
2007.11.20. A Pesti Egyházmegye Közgyűlése - 2007. Deák tér
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster