Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
FMK Felügyelői Munkaközösség
2007.10.09. A felügyelői munkaközösség megalakulása a Pesti Egyházmegyében
 

2007.10.09. A felügyelői munkaközösség megalakulása a Pesti Egyházmegyében

**Misszió a nagyvárosban**

**Az elmúlt néhány esztendő jelentősen átalakította fővárosunk mindennapjait. Némi túlzással azt mondhatjuk, sokan már a plázákban nevelkednek fel, életformájukat meghatározza a bevásárlóközpontok világa. Türelmetlenek lettünk egymás iránt, törtetők. Bár sokan várták e szép új világot, mintha egyre rosszabb hangulatban élnénk benne. A tudásalapú társadalom fogalmának hangoztatása pusztán szólam, valójában mindenütt a globalizmus haszonelvűsége érvényesül. A globalizmus nem gyülekezeteink épülését szolgálja, viszont számtalan új lehetőség is megnyílhat előttünk az evangélium hirdetésére. A "hogyan" nehéz kérdésére kereste a választ november 10-én Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő és dr. Léránt István egyházmegyei felügyelő vezetésével a Pesti Egyházmegye tizenhét gyülekezetének felügyelője, másodfelügyelője.**

Szabóné Mátrai Marianna, a Déli Egyházkerület püspökhelyettese nyitóáhítatában Pál apostol gyülekezetszervező és vezető munkásságát elemezte. A ma gyülekezetének gondjai már Pál idején is jelen voltak. A személyes hit és a példamutatás segített a feszültségek csökkentésében, a spirituális közösség kialakításában, megtartásában – állapította meg.

Előadást tartott a résztvevőknek dr. Benkő Ingrid jogtanácsos és Csorba Gábor, az Országos Egyházi Iroda Gazdasági és Pénzügyi Osztályának vezetője. Rámutattak arra, hogy a Magyarország hatályos minden törvénynek érvényesülnie kell az egyházban, az egyházi törvényekben leírtak ezen felül képeznek további belső törvényi szabályozást.

A protestáns egyházak évszázados gyakorlat szerint választják világi elöljáróikat. A gyülekezeteket lelkészi és világi vezetők közösen kormányozzák. Míg azonban a lelkész feladatköréről, funkciójáról rengeteget információ áll rendelkezésre, elnöktársáról – a felügyelőről – és annak feladatköréről jóval kevesebbet olvashatunk az egyházunk irodalmában. Lelkész és felügyelő azonos mértékben felelős gyülekezete jogi, gazdasági tevékenységéért – hangsúlyozta előadásában dr. Benkő Ingrid. Miként lehetséges ez? Hiszen a lelkész főállásban vezeti a gyülekezetét, a felügyelő pedig önként vállalt „társadalmi munkában”, meghatározott időtartamra elöljárója közösségének – vetették fel a részvevők.

Mi a helyzet, ha a felügyelő, illetőleg a presbitérium kiválóan dolgozik, ám épp az elnöktárs, a lelkész munkájával kapcsolatban merülnek fel komoly kifogások? Korszerű-e a gyülekezeti struktúra, szabályozás? Működtessünk-e alapítványt? Hatékonyan hasznosítjuk-e erőforrásainkat? Hogyan lehetne közelebb kerülni a ma emberéhez? – e kérdések elemzése során határozták el a jelenlévők a felügyelői munkaközösség megalakítását. Szándékuk szerint évente két-három alkalommal tartanának majd összejöveteleket. A felügyelői munkaközösség székhelyéül a budapest-józsefvárosi egyházközséget választották.

A szervezők múlt szombaton is köszönettel tartoztak e gyülekezet elöljáróinak és Kertész Géza józsefvárosi lelkésznek az összejövetel lebonyolítása során végzett munkájáért, Tamásy Tamásné lelkésznek és a budapest-zuglói egyházközség bábcsoportjának a találkozón bemutatott bábjelenetért, valamint Hódos Árpádnak, a pestújhely–újpalotai egyházközség felügyelőjének, aki a tanácskozást követő kiváló ebédet biztosította a résztvevőknek.

L. I.

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster