Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
Aktuális
Elérhetőség
Elnökség
Presbitérium
Közgyűlés
Névtár
Gyülekezetek
LMK
FMK Felügyelői Munkaközösség
Intézmények
Pályázatok
Egyházkerület
Szolgálataink
Rádiómisszió
Könyveink
Egyházzene
Dokumentumtár
Gyülekezeti sajtó
Épített Örökségünk
Ágostai Hitvallás
Történetünk
Evangélikus Örökségünk
Hasznos ugrópontok (linkek)
Pesti Egyházmegye Gyülekezetei
 

Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.
Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Lk 10, 1-2

Kapcsolódó oldalak:

Reformációs emlékmű avatás letölthető változat

Napiige
?Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé.? (Ézs 40,27)
 
Képek

Életközelben vagyunk

Szabóné Mátrai Mariann köszönti a kitüntetett Marschalkó Gyulát a Hartai Missziói Napon

St. Martin koncert a Rákospalotai Evangélikus Nagytemplomban

Országos Evangélizáció 2007Kertmisszió

Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.

Reformációs emlékmű avatás

Finnország

Virágok Finnországban
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster