Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
Presbitérium
 

Presbitérium

**A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Evangélikus Egyházkerület Jelölőbizottsága az egyházmegyei presbitériumnak megküldte az egyházkerületi előljáró-jelöltek listáját.**

A Pesti Evangélikus Egyházmegye elnöksége az Egyházmegyei Presbitérium javaslata alapján augusztus 18-ig kell beküldje a következő tisztségekre saját javaslatát:

*A zárójelben közölt nevek az Egyházkerületi Jelölőbizottság által ajánlottak nevei*

**Püspökhelyettes**: ... (Szabóné Mátrai Mariann)
**Másodfelügyelő**: ... (Andorka Árpád)
**Ügyész**: ... (Dr Font Éva)
**Evangelizációs / missziós felelős**: ... (Kis János)
GAS-felelős: ... (Koskai Erzsébet)
**Egyházkerületi jelölőbizottság [3-5] tag**:
...(Kendeh György, Lászlóné H.Magda, Nagy Veronika)
**Országos Presbitériumi Küldöttek:**
... (Kondor Péter lelkészi)
... (Szemerei Zoltán nem lelkészi)
**Póttagok**:
lelkészi
nem lelkészi (nincs ajánlás)
**Zsinati küldöttek**:
3 lelkész
3 nem lelkész [egyikük jogász legyen!]
(nincs ajánlás)
**Zsinati póttagok**:
6 lelkész
6 nem lelkész
(nincs ajánlás)

Társoldalak
Aktuális
Elérhetőség
Elnökség
Közgyűlés
Névtár
Gyülekezetek
LMK
FMK Felügyelői Munkaközösség
Intézmények
Pályázatok
Egyházkerület
Szolgálataink
Rádiómisszió
Könyveink
Egyházzene
Dokumentumtár
Gyülekezeti sajtó
Épített Örökségünk
Ágostai Hitvallás
Történetünk
Evangélikus Örökségünk
Hasznos ugrópontok (linkek)
Pesti Egyházmegye Gyülekezetei
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster